Tag: FOMO

6 kwietnia 2022 / #WYDARZ3NIA
18 października 2021 / #WYDARZ3NIA

Trwanie przy muzyce, zamiast wędrówek między scenami. Bliskość artystów, zamiast obserwowania ich z oddali. FOMO Quantum Festival to wydarzenie redefiniujące koncepcję festiwalu, skupione w pełni na istocie muzycznego doświadczenia. Trzy wieczory, 19, 20 i 21 listopada w Klubie FOMO. Limitowana liczba karnetów już w sprzedaży.